Cel i misja bloga

  Blog DIY Handmade (ang. Do It Yourself - zrób to sam, ang. handmade - wykonany ręcznie) powstał jako kontynuacja i poszerzenie pracy dyplomowej  " Praktyka wychowania technicznego i komunikacyjnego". Nadrzędnym celem działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój dzieci. Prawidłowe stymulowanie procesem kształcącym, wychowawczym i poznawczym dzieci, rozbudza ich zainteresowanie,  co sprzyja rozwijaniu twórczych inicjatyw. Poza wychowaniem technicznym, jest wiele pokrewnych dziedzin, którymi warto zainteresować dzieci i młodzież, mowa tu o rękodzielnictwie. Tak jak w wychowaniu technicznym, tak również w wychowaniu plastycznym, dzieci wyrabiają i rozwijają: kulturę pracy, ład i porządek, dokładność i estetykę, samodzielność, zmysł oszczędności, twórcze inicjatywy i wynalazczość, uzdolnienia artystyczne, zręczność, sprawność manualną, kreatywność i samodzielność. Wyżej wymienione wartości wpisują się również w cel i misję strony DIY Handmade, czyli budzenie zainteresowania pracami ręcznie wyrobionymi, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, rozpowszechnienia rękodzieła w formie samouczków i instruktarzy krok po kroku.
  Rękodzieło ma wiele technik: szycie, szydełkowanie, prace na drutach, plecionkarstwo, prace z mas plastycznych, wykonywanie kartek i albumów okolicznościowych tzw. scrapbooking, quilling, decoupage, prace plastyczne i techniczne, recykling, upcykling, prace z ceramiki, prace kwiaciarskie, wycinanki, origami, prace w drewnie, sklejce. Wymienione niektóre techniki rękodzielnicze są najlepszą formą na stworzenie przestrzeni do budzenia zainteresowań i hobby u dzieci i młodzieży, które w znacznym stopniu wpływają na ich wychowanie. Promowanie prac na stronie będzie załącznikach umieszczonych na końcu artykułu.
  Jadwiga Zamoyska w książce pt. "O pracy", która 40 lat życia poświęciła całkowicie założonej przez siebie  w 1881 roku, Szkole Pracy Domowej dla dziewcząt, pisała: "Ślady pewnego poczucia sztuki łatwo odnaleźć u naszego ludu, szczególnie tam, gdzie wiara utrzymała się najwyżej."
  Współczesne rękodzieło rozwinęło się o nowe techniki i nowe możliwości, nie tylko w dostępie materiałów, ale również w sposobie i pomysłowości jego wykonywania. Obecnie prace rękodzielnicze w edukacji dzieci i młodzieży są bardzo zawężone.W podręcznikach z 1967 roku, o metodyce nauczania początkowego w oparciu o pozycję książkową Konstantego Zajdy pt. "Zajęcia praktyczno-techniczne w klasach I-IV" czytamy: "Szkoła nie doceniająca wychowawczej roli zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego:
- nie sprzyja kształceniu wrażliwości dziecka na piękno,
- nie rozwija jego intelektualnej ciekawości,
hamuje rozwój ogólnej sprawności ruchowej.
... Piękno konstrukcji i formy tych prac świadczy o dużych uzdolnieniach, o wrażliwości estetycznej dziecka i o dużych możliwościach jego rozwoju."    Dlatego warto promować rękodzieło, warto rozpowszechniać i budzić zainteresowanie pracami ręcznymi wśród dzieci i młodzieży, w domach kultury, świetlicach środowiskowych czy w warsztatach terapii zajęciowej.

Załączniki:
Bibuła i krepina
Biżuteria
Decoupage
Druty - robótki ręczne
Filcowanie
Haft
Introligatorstwo
Malowanie
Masy plastyczne
Origami
Quilling
Plastyka i Technika
Plecionkarstwo
Recykling i upcykling
Rękodzieło Regionalne
Rysunek
Scrapbooking
Szycie
Szydełko

  Cała strona DIY Handmade jest jedną nierozdzielną całością, wszystkie załączniki, które będą opisywać i rozpowszechniać rękodzieło będą w formie kategorii. Do danego załącznika będą przypisane etykiety, tak aby łatwiej było znaleźć interesujący nas materiał.

Serdecznie pozdrawiam. 
Dorota Białek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz po sobie - będę mogła i Ciebie odwiedzić:)